Lidmaatschap

Prijzen per 1 januari 2021

Bedragen 2020 (prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de onderstaande prijslijst)

Lidmaatschap per jaar, 26 jaar en ouder:
Jaar lidmaatschap € 649,- + € 19,00 NGF afdracht = € 668,00   *1)  per maand € 57,-

Lidmaatschap per jaar, tot en met 25 jaar
Jeugdleden t/m 18 jaar € 167,- + € 9,- NGF afdracht  = € 176,-
Leden van 19 t/m 22 jaar € 226,- + € 9,- NGF afdracht = € 235,-
Leden van 22 t/m 25 jaar € 226,- + € 19,00 NGF afdracht = € 245,00

Overige lidmaatschappen per jaar
Buitenleden € 321,-  + € 6,- NGF  afdracht *2) =€ 327,-
Handicapregistratie € 80,00 + € 19,00 NGF = € 99,- ( inclusief 2 vouchers, in te wisselen voor 2 greenfees)

Huurprijzen lockers
Locker groot beneden`                         € 75,-
Locker gewoon beneden                      € 55,-
Locker groot boven                                € 65,-
Locker gewoon boven                           € 45,-
Berging trikes                                          € 110,-

*1) Het bedrag geldt voor 12 maanden, wanneer u gedurende het jaar instapt, dan zijn de instapmomenten per kwartaal en betaalt u 9/12, 6/12 of 3/12 deel van het jaarbedrag. De NGF bijdrage van € 18,50 moet altijd worden betaald.  Dit instappen  gedurende het lopend jaar kan slechts éénmalig in een periode  van 5 jaar.

Voor nieuwe leden zonder GVB of EGA wordt éénmalig € 50,- in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u regellessen , lesmateriaal (te leen), het GVB-regel boekje (verplicht) en wordt het theorie- en praktijkexamen afgenomen. Nieuwe leden in het bezit van GVB en EGA hoeven dit bedrag niet te betalen.

*2) Buitenleden
Zijn leden die lid zijn bij een andere Nederlandse golfvereniging (homecourse), met een A of B status en die ook lid willen worden bij de GC Westerwolde.  Een buitenlid heeft geen stemrecht in de ALV. Een buitenlid heeft zijn woonplaats meer dan 40 km buiten Vlagtwedde. Ook zijn homecourse is verder dan 50 kilometer van Vlagtwedde verwijderd.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De kennisgeving dient voor 1 december in het bezit te zijn van het secretariaat van de vereniging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.