01 April bal spelen zoals die ligt.

Het is van 1 april tot 1 november niet meer toegestaan om te plaatsen.

De bal spelen zo die ligt, en de regels toepassen wanneer nodig om de bal te kunnen spelen.

Plaggen altijd terugleggen op de fairway en aandrukken.

Pitchmark repareren (ook die door je voorganger vergeten is)