Invoering Wereld Handicap Systeem

Bekijk de Video over het WHS hier

Wat betekent het Wereld Handicap Systeem voor mij?
Op 1 maart 2021 wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd. Met de komst van het WHS wordt de handicap van iedere speler op de wereld op dezelfde manier berekend.

In de praktijk verandert er weinig. Na de invoering van het WHS kun je net als nu met vrienden een qualifying ronde spelen en de score in app GOLF.NL of E-Golf4U invoeren. Je hoeft niet te weten hoe de WHS-handicap berekening werkt, want de app zal je nieuwe WHS-handicap berekenen.

Als het WHS is ingevoerd moet je – net als nu – vóór je ronde aangeven dat je een qualifying ronde gaat spelen. In de app GOLF.NL of E-golf4U geef je aan van welke kleur tee je speelt en wie je marker is. Eén ding wordt wel anders zodra het WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app zien wat je provisionele handicap is. Dat is in 90 procent van de gevallen ook je nieuwe handicap. Maar pas de volgende ochtend toont de app je definitieve nieuwe handicap.

Dat komt omdat er ‘s nacht een handicap correctie wordt uitgevoerd – dat heet de PCC. Er wordt dan gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar jij een qualifying ronde hebt gespeeld.
Soms speelt een baan moeilijker dan normaal, bijvoorbeeld door het weer of door de set-up. In dat geval is jouw qualifying score misschien beter dan normaal en dan wordt je provisionele handicap in de nacht gecorrigeerd.
De mogelijke handicap aanpassing in de nacht, de PCC, gebeurt automatisch, op de app zie je ’s ochtends je definitieve nieuwe handicap.

Al voor de invoering van het World Handicap System, vanaf 4 januari 2021, kun je op de digitale NGF-pas in de app GOLF.NL zien wat op dat moment je te verwachten WHS-handicap is. Je “virtuele” WHS-handicap wordt dan getoond naast je EGA-handicap.
Je moet er wel rekening mee houden dat je na de invoering van het World Handicap System een hogere handicap zal hebben dan vlak voor de invoering. Dat geldt voor heel veel spelers en het komt omdat de WHS-handicap berekening anders werkt dan de berekening waarmee we nu werken.

Eind februari, vlak voor de invoering van het WHS, wordt je handicap een korte periode, hooguit een week, “bevroren”. Je kunt dan wel gewoon spelen en qualifying scores inleveren maar die worden even in een wachtrij geplaatst en pas verwerkt als de “vriesperiode” voorbij is.

Meer weten? Ga naar golf.nl/whs.