Zaterdagochtend Inloop

Beste golfvriendinnen golfvrienden,

Jullie zijn nog niet zo heel lang lid van GCW en vanwege het Covid-19 virus loopt alles wat anders dan gewend/gewenst, maar dat geldt vermoedelijk voor ons allemaal.

Hierdoor zijn bepaalde activiteiten stil komen te liggen, bijvoorbeeld vanwege de beperking in het aantal mensen dat samen in een flight mag lopen. Wij hadden op de zaterdagochtenden in de oneven weken altijd een inloop; de Zaterdagochtend Inloop. Het klinkt wat suf, maar de vlag dekt de lading volledig. Om half elf kunnen alle nieuwe leden, met of zonder GVB zich melden en dan lopen we in flights van drie of vier mensen door de baan. Wij spelen dan Texas Scramble, de Westerwoldse variant. Dit is een leuk spel waarbij je als team speelt.

In ieder team zit ook een geoefende golfer. Tijdens deze inloop mag je van alles vragen, kun je, wanneer je dat wilt, tips en trucs krijgen, maar is het bovenal reuze gezellig en je leert veel andere leden kennen.

Hoe werkt Texas Scramble?

  • Je slaat allemaal af bij de teebox. Je kiest als team de ‘beste bal’. Dat hoeft niet perse de verste bal te zijn, dat kan ook tactisch of een beter liggende bal et cetera.
  • Vanaf dat punt (waar die beste bal ligt) sla je de volgende bal af. Doorgaans leggen we er een muntje of een takje bij. Degene die de beste bal heeft geslagen mag die beurt niet slaan. (Dat is de Westerwoldse variant om te voorkomen dat een heel goede speler telkens de beste bal slaat)
  • Je telt de slagen die je als team slaat en omdat jullie telkens de beste bal spelen (vanaf die plek slaan), ga je relatief snel de baan door.
  • Wij berekenen van tevoren hoeveel slagen jullie als team ‘mee’ hebben en het winnende team wint een prijs.

De eerste Zaterdagochtend Inloop is zaterdag 1 mei. Ik zet het gehele rooster op de site (je ziet het ook de kalender staan), maar dan kun je vast de eerste keer noteren.

Met een vriendelijke groet van het hele Inloop-team en tot ziens op zaterdag 1 mei!

Start:               10:45 uur
Aanwezig:       10:30 uur
Aanmelden:    de vrijdag er voor via info@gcwesterwolde.nl
Vragen?          06-123 54 123