Handicart

Handicart

In 1986 is de Stichting Handicart opgericht, met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de stichting de benodigde gelden om handicarts aan te schaffen en te plaatsen bij circa 130 golfclubs in Nederland. Tegen een geringe vergoeding kunnen de mindervalide golfers gebruikmaken van de handicarts. Het bestuur van de Golfclub Westerwolde steunt dit goede doel. Als vereniging beschikken wij ook over handicarts.

Istvan Koning is binnen onze vereniging de consul van de Stichting Handicart en zijn belangrijkste taken zijn het werven van leden (b.v. door het organiseren van een handicartwedstrijd), het mogelijk maken van verhuur van de handicarts en het incasseren van lidmaatschapgelden.

Wilt u als golfer gebruik maken van de handicarts van de GC Westerwolde, dan kunt u direct reserveren bij de receptie van het Parc Emslandermeer tel :  0599-313444. Hier krijgt u ook de sleutels van de handicart.

Om gebruik te mogen maken van een handicart moet u wel in het bezit zijn van een zogenaamde gebruikerskaart. Hoe u deze kunt aanvragen kunt u nalezen op de site van de Stichting Handicart.