Lidmaatschap

Prijzen per 1 januari 2018

Bedragen 2018 (prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de onderstaande prijslijst)

Lidmaatschap per jaar, 26 jaar en ouder:
Jaarlijks lidmaatschap € 629,30 + € 17,50 NGF afdracht = € 646,80   *1)  per maand € 54,90

Lidmaatschap per jaar, tot en met 25:
Jeugdleden t/m 18 jaar € 160,50 +€ 8,50 NGF afdracht *1) = € 169,00
Leden van 19 t/m 25 jaar € 218,50 + € 8,50 NGF afdracht *1) = € 227,00

Overige lidmaatschappen per jaar:
Buitenleden € 310,-  + € 6,00 NGF  afdracht

Handicapregistratie € 35,00 + € 17,50 NGF

Éénmalig voor Regellessen GVB/EGA en lesmateriaal € 50,- *2)
Huurprijzen lockers

Locker groot beneden`                           € 75,00

Locker gewoon beneden                         € 55,00

Locker groot boven                                 € 65,00

Locker gewoon boven                             € 45,00

Berging trikes                                          € 110,00

 

*1) Het bedrag geldt voor 12 maanden, wanneer u gedurende het jaar instapt, betaalt u 1/12 deel van het jaarbedrag keer het aantal maanden nog te gaan tot het einde van het seizoen.

*2) Voor nieuwe leden zonder GVB of EGA wordt éénmalig € 50,- in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u regellessen (incl. consumptie), lesmateriaal, het GVB-boekje (verplicht) en wordt het theorie- en praktijkexamen afgenomen. Nieuwe leden in het bezit van GVB en EGA hoeven dit bedrag niet te betalen.

Buitenleden
Zijn leden die lid zijn bij een andere Nederlandse golfvereniging (homecourse), met een A of B status en die ook lid willen worden bij de GC Westerwolde.  Een buitenlid heeft geen stemrecht in de ALV.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
De kennisgeving dient voor 1 december in het bezit te zijn van het secretariaat van de vereniging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.