Alle berichten van Henk Boltjes

Invoering Wereld Handicap Systeem

In 2021 gaan we over naar een uniform Wereld Handicap Systeem.

Dit is een eerste bericht van een aantal die later dit jaar zullen volgen.

Tijdspad tot volledige GO-LIVE WHS:

Om de transitie in goede banen te leiden hebben wij twee periodes waarin we voorbereidingen treffen vooruitlopend op de formele introductie van het WHS.

Fase 1: Transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021

  • In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicap aanpassingen worden doorgevoerd.

Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart

  • Zowel de WHS– als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF- pas in de “GOLF.NL app.”