Golfclub Westerwolde

Belangrijk: houd je aan de starttijd. Niet te vroeg en zeker niet te laat starten. Wanneer je meer dan vijf minuten te laat bent vervalt deze starttijd en kun je niet spelen!

29-05-2020 NGF

Beste mensen,

Lang verwacht en ook gekomen: gisteravond was de nieuwe noodverordening er. Wij hebben het golfprotocol hierop aangepast, dit kunt u hier downloaden. Om het u makkelijk te maken, hebben we de wijzigingen aangegeven. Doorgestreept is geschrapt en in kleur is toegevoegd/aangepast.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Commerciële horeca mag open per 1 juni op golfbanen. Paracommerciele horeca mag nog niet open. Dat is horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Voorwaarden vindt u in het protocol.
Kleedkamers mogen weer open, douches adviseren wij dicht te houden tot 1 juli, dat is de geplande heropeningsdatum voor sauna’s.
Jeugd tot 18 jaar hoeft de 1,5-meterregel niet meer toe te passen.
De 10-minutenregel voorafgaand aan de golfactiviteit en de direct-naar-huis-regel worden geschrapt. Dit vanwege het feit dat in veel gevallen de horeca weer toegankelijk is.

Eén punt is helaas niet helemaal duidelijk of kan op gemeentelijk niveau tot interpretatieverschillen leiden:
Er is een verbod op samenkomsten boven de 30 personen. Het is onduidelijk of clubwedstrijden met meer dan 30 deelnemers hieronder vallen. Deelnemers komen verspreid aan, maken vooraf en achteraf desgewenst gebruik van de horeca binnen de regels. In principe dus geen bezwaar. Het zou echter kunnen zijn dat uw gemeente een dergelijke herendag toch als samenkomst definieert en deze wil maximeren op 30 personen. Wij proberen hier de komende dagen meer duidelijkheid over te krijgen.

Bunkerharken
Een aantal banen heeft gevraagd of bunkerharken weer toegestaan kunnen worden. Hygiënemaatregelen blijven van kracht, dus vooralsnog geen harken in de bunkers. Wel gaan we met een paar banen nadenken over een oplossing voor o.a. harken, prullenbakken en bankjes. Als u mee wilt denken, laat ons dat weten. Dank.

Met ingang van 18 mei is de Drivingrange voor leden geopend. Zie meer info in Item nr. 41

Vanaf 11 mei kan er weer op de baan gespeeld worden
Om te kunnen spelen hebben wij ons als club gecommitteerd aan de afspraken die de NGF heeft gemaakt met de minister en het OMT. Tevens hebben wij afspraken gemaakt met de gemeente.

Vooralsnog worden er alleen leden van GCW toegelaten, na voorafgaande reservering. Wanneer er iemand op de baan is die niet heeft gereserveerd, moet zij/hij de baan direct verlaten. Wanneer je je niet aan onderstaande de regels houdt, loop je het risico het voor de gehele club te verpesten. Er wordt veel en uitgebreid gecontroleerd. Ga niet op de bonnefooi naar de golfbaan, dat is vragen om problemen voor je club en je medespelers.

Zorg dat je een flesje desinfectiemiddel bij je hebt zodat je voor en na het spelen je handen kunt reinigen.

Regels voor het spelen op de baan
• Per mail of telefonisch reserveren is verplicht;
• Aanwezigheid maximaal 10 minuten van tevoren;
• Baan WC mag niet gebruikt worden;
• Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar de WC;
• Lockerruimte is open, onder strikte voorwaarden*;
• Gebruik alleen digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
• De vlag blijft in de hole staan, je mag de vlag niet aanraken, dus er niet uithalen;

Volg de regels van het RIVM:
– houd minimaal 1,5 meter afstand;
– blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,  keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
– blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
– was voor en na het golfen thuis je handen, minimaal 20 seconden;
– vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
– raak de vlaggenstok niet aan;
– ga na het voltooien van de ronde of les direct weer naar huis;
– volg de aanwijzingen van de Marchals, baancommissaris of het bestuur.

08-05-2020
Vanmiddag kwam het verlossende bericht van de gemeente. Er mag met ingang van maandag 11 mei weer worden gegolfd !!! Er kan bij GC Westerwolde worden gestart in flights van max 3 spelers en met tussen pozen van een kwartier. Verplicht vooraf reserveren, zoals vermeld in Item 39, zodat er controle mogelijk op het aantal spelers. Het is belangrijk dat je op de golfbaan alleen maar je eigen spullen aan raakt. Dus niet de vlaggenstok, harken en ook niet trolleys,  clubs of ballen van je medespelers. Wat vooral belangrijk is dat je een tee-time gaat reserveren, als je wilt spelen !! Ga niet op de bonnefooi naar de golfbaan, dat is vragen om problemen voor je club en je medespelers.

Het balletje blijft boven in hole liggen. Je hoeft de vlaggenstok dus niet aan te raken !

Video

 

07-05-2020
Wij hebben zojuist contact gehad met de gemeente Westerwolde en hen het protocol voorgelegd onder welke voorwaarden er door onze leden op de baan gegolfd kan worden. Wij gaan er vanuit dat wij hier morgen uitsluitsel over krijgen.
Vriendelijke groet van Abel en Jenneke

06-05-2020, nieuws van het bestuur
Hoogstwaarschijnlijk kunnen onze leden met ingang van 11 mei onder voorwaarden weer spelen. Wij hebben alle leden een Item gestuurd met het laatste nieuws hierover.
Vriendelijke groet van Jenneke en Abel

04-05-2020, nieuws van de NGF
Vanmorgen heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) een gesprek gehad met het ministerie van VWS. Lodewijk nam namens het POS deel aan het gesprek dat ging over de mogelijkheden voor het noodfonds voor de ondernemende sport en de heropening van sport.

VWS schikt zich in de rol van afwachtende partij en het OMT lijkt leidend. Als zij vragen hebben, dan zorgt VWS voor antwoorden. Hier ligt onze kans. Samen met NOC*NSF en POS zijn we druk bezig een volgend generiek protocol voor de sportende volwassenen op te stellen. Dit weekend en vandaag hebben we aan teksten gewerkt. Wij merken dat onze input goed wordt verwerkt. Donderdag moet het verhaal klaar zijn. Hiermee zullen we het kabinet moeten overtuigen dat sport klaar is voor een veilige en verantwoorde heropening.

01-05-2020 informatie van de NGF
Beste mensen,
De komende tijd gaan wij u wekelijks meenemen in de ontwikkelingen en acties die wij als vertegenwoordigers van de golfbranche ondernemen.
Hiermee hopen wij u meer inzicht te kunnen geven en beter te betrekken. In de diverse overleggen waarbij wij als golfbranche betrokken zijn, ligt de focus op twee zaken: heropening en extra financiële compensatie.
Heropening: voor de sport is er een werkgroep opgezet met NOC*NSF, sportbonden, Platform ondernemende sportaanbieders (POS) in afstemming met de VSG en burgemeesters. In deze werkgroep is golf via de NGF vertegenwoordigd. Onze insteek is om snel verantwoord te heropenen en het leeftijdscriterium te laten schrappen. De heropening proberen we te ondersteunen door actief in de media onze standpunten naar voren te brengen. Daarnaast loopt het traject met de ingeleverde protocollen nog. Het ministerie heeft dit nog in beraad.
22-04-2020,  informatie van de NGF
Beste mensen,
Het was gisteren niet de beste dag voor de golfbranche. Wij spraken een aantal van u en begrijpelijk is er dan een moment dat de moed u even in de schoenen zakt. Mooi protocol, veilige sport en toch alleen open voor spelers tot en met 18 jaar oud. Gelukkig zagen we later op de avond in de diverse appgroepen alweer ideeën ontstaan over wat we nu wel kunnen. De jeugd naar de golfbaan halen zou een mogelijkheid kunnen zijn: een prachtige kans om golfers onder de 19 te faciliteren. Laten we ons daar de komende weken gezamenlijk op focussen. Wij vernemen graag uw creatieve ideeën, ook gaan wij hiermee aan de slag.Ondertussen beraden wij als NGF en NVG ons op onze lobby voor de golfbranche. Het leeftijdscriterium, dat gisteren opeens opdook als een konijn uit de hoge hoed, is wellicht een goede keuze voor sporten die intrinsiek minder veilig zijn, maar niet voor intrinsiek veilige sporten zoals golf en tennis. Die boodschap zullen wij blijven verkondigen in de diverse gremia waarin wij actief zijn. Daarnaast gaan we met de nieuwe cijfers onze lobby voor het steunfonds verder opvoeren nu de golfbanen nog grotendeels gesloten blijven en de financiële schade flink toeneemt.

21-04-2020
Beste golfvriendinnen en golfvrienden, de NGF heeft (samen met een aantal andere sportbonden) een heel behoorlijk plan bij het kabinet aangeleverd waarin zodanige aanpassingen dat er op korte termijn weer mogelijkheden zouden zijn om te golfen. Helaas heeft deze actie op dit moment geen resultaat opgeleverd omdat er besloten is tot een verlenging van de huidige situatie. Voor golfend Nederland is dit natuurlijk heel teleurstellend omdat wij er allen van overtuigd zijn dat je, zeker individueel, heel prima kunt spelen zonder het risico besmet te worden of om anderen te besmetten. Wij hebben van de NGF begrepen dat er morgen direct contact gezocht wordt met betreffende organisatie (OMT) om het tij te keren. Wij zijn van mening dat het een heel reëel plan is en ondersteunen het van harte. Wij hopen met jullie, dat wij elkaar zo spoedig mogelijk op de golfbaan kunnen treffen. Uiteraard op een heel veilige afstand. Wij houden jullie op de hoogte!
Vriendelijke groet van Abel en Jenneke

16-04-2020, informatie van de NGF:

De spanning stijgt, 21 april komt naderbij. Vanavond leveren wij met zes andere sporten ons protocol in bij het kabinet. Veel leden vragen naar onze verwachting. Wij hebben straks een goed protocol op tafel liggen en zitten daarmee in de allereerste tranche van branches die een protocol inleveren. Verder hangt het volledig af van de situatie in Den Haag. Houd er dus ook rekening mee dat we 29 april nog geen stap kunnen zetten. Premier Rutte kon en wilde tijdens zijn persconferentie van gisteravond nog niet vooruitlopen op volgende week, wanneer het kabinet een besluit neemt over het al dan niet versoepelen van de maatregelen. Het is nog alleszins onzeker wat er gaat gebeuren, maar zeker is wel dat het voorlopig nog geen business as usual zal zijn. Het kabinet hanteert bij de volgende stap drie criteria: de druk op de zorg, de bescherming van ouderen en kwetsbaren en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. De 1,5 meter economie biedt mogelijkheden maar moet goed worden doordacht, aldus de premier.

11-04-2020 
De actie van POS en NOC*NSF om protocollen te gaan maken heeft aandacht in de pers gekregen.
Het AD en Telegraaf koppen vandaag over de goede acties van Tennis en Golf: ‘Bonden tennis en golf lopen voorop met plannen voor ‘als het weer kan’
In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een ‘anderhalve meter sportsamenleving’.” Lees hier het artikel: https://www.ad.nl/tennis/bonden-tennis-en-golf-lopen-voorop-met-plannen-voor-als-het-weer-kan~af91f248/
En dit schrijft de Telegraaf:
‘AMSTELVEEN – In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een ’anderhalve meter sportsamenleving’.
https://www.telegraaf.nl/sport/1911078184/bonden-tennis-en-golf-hopen-snel-weer-de-baan-op-te-kunnen
Gister was het POS aan het woord in het Financiële Dagblad:
‘Een stoplicht voor de wc en winkelen op afspraak: anderhalvemetereconomie doe je zo’.
Toen de zon begon te schijnen, sloten de sportfaciliteiten. Niet meer golfen of squashen. Ook dansen in een club werd verboden. De verspreiding van het coronavirus moest immers stoppen. Een strop voor sportinstellingen. ‘Uit een enquête blijkt dat we tot 1 mei € 460 mln. aan omzet mislopen’, zegt Lodewijk Klootwijk, een van de initiatiefnemers van Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Daarbij zijn ongeveer 3.400 ondernemingen aangesloten, van sportscholen tot maneges, van dansscholen tot klimhallen. Inmiddels bereiden de sportondernemers zich voor op een nieuwe werkelijkheid. Samen met de sportclubs hebben ze een protocol opgesteld dat o.a. bepaalt dat er voldoende desinfecterende sprays en poetsdoeken beschikbaar moeten zijn. Ook moeten de clubs en ondernemers zelf toezien op de naleving van de anderhalve meter afstand. Dat levert vaak beperkingen op. Bij dansen en rugby kan er alleen gewerkt worden aan de kracht en conditie, bij golf moet iedereen stipt op tijd beginnen en een beetje doorlopen. Anders ontstaan er gevaarlijke opeenhopingen.”
NOC*NSF directeur Dielissen schreef er een blog over
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sport-in-de-anderhalvemetersamenleving
Eerder deze week maakte columnist Rob Hoogland zich druk over de sluiting van de golfbanen
“DICHT
Vandaag, lieve vrienden en vriendinnen, breek ik een lans voor de polderlandse golfsport.Nee, nee, niet afhaken nu, dit stukje is niet slechts voor de gegoede burgerij bestemd, of beter geformuleerd: voor hen die tot de gegoede burgerij menen te behoren. Ook het plebs dient te worden bereikt. Het is bovendien wel degelijk corona-gerelateerd en voldoet daarmee aan de journalistieke eisen van deze buitenissige tijden.Het idee ervoor ontstond in het afgelopen weekeinde, toen ik mijn huisquarantaine had onderbroken voor een wandeling met Bavink, aan wie de huidige maatschappelijke perikelen overigens geheel voorbij gaan. De vrolijkheid waarmee die hond het bestaan ook nu nog 24 uur per dag tegemoet treedt betekent keer op keer weer een levensles. Al moet ik toegeven dat het even géén effect op mijn gemoedstoestand had toen ik tijdens die wandeling om mij heen keek.Deze krant bracht maandag een verhaal met de kop ‘Goed gedrag op zonnige dag’. Er werd gesproken over ‘enkele incidenten’, waarna werd vastgesteld dat Nederland zich over de hele linie keurig had gehouden aan de corona-maatregelen. Helaas kon ik die conclusie niet delen. Op de stranden en in de parken was het over het algemeen wellicht wat rustiger, hoewel ik ook andere verhalen hoorde en las. Maar de veelal groepsgewijs (!) acterende hardlopers, wielrenners, mountainbikers en motorrijders die voorbij raasden wekten bepaald niet de indruk dat zij zich volledig wensten te schikken in de beperkende maatregelen die een intellectuele lockdown met zich meebrengt.Was dit goed gedrag?Werd de coronadreiging hiermee voldoende het hoofd geboden?Open dan ook de golfbanen maar.Golfen is wandelen. En wandelen wordt zelfs aanbevolen, mits er voldoende bewegingsruimte is. Maar de golfbanen, zo’n vijftig hectare meestal, zijn dicht. Als al dat andere wél mag, ik bedoel: als al die sporters en recreanten op de openbare weg gewoon mogen blijven doen waar zij zin in hebben, zoals zij zondag lieten zien, dan is die sluiting onterecht.Het clubhuis dicht? Vanzelfsprekend. Geen wedstrijden en toernooien? Uiteraard. Laat het terras verder links liggen, vermijd contacten op het parkeerterrein en speel met niet meer dan twee mensen in een flight. Die twee mensen kunnen desnoods wel tien of twintig meter afstand van elkaar bewaren en daarnaast wijs ik er graag op dat het in de golfsport uit veiligheidsoverwegingen de gewoonte is om de spelers vóór je een voorsprong van minstens 200 meter te geven.Doen al die hardlopers en wielrenners en mountainbikers en motorrijders dat?Dacht het niet.Golf is nu eenmaal geen contactsport en de beoefenaars ervan spelen ook nog eens, in tegenstelling tot de tennissers die nu ook steeds harder beginnen te piepen, met hun eigen bal.Dat levert dus ook al geen besmettingsgevaar op.Er bestaat een Binnenhof Cricket & Golf Club, waarvan veel politici lid zijn.Doe je plicht, Ankie Broekers-Knol!”Kortom, veel aandacht in de media. Dit bekent allemaal niet dat we per 29 april weer kunnen golfen, maar wij hopen wel dat het de kansen hierop vergroot als de situatie ernaar is. Probeer te genieten van de zon!Bij vragen: wij zijn bereikbaar!Groet,
Lodewijk Klootwijk (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)
08-04-2020 Ingezet beleid NGF wanneer er weer gespeeld kan worden
Het begint steeds duidelijker te worden dat we toegaan naar langdurigere “1,5 meter economie”. In gesprekken met MKB Nederland, Gastvrij Nederland en het ministerie van EZK lijkt dit het sleutelwoord. Ieder protocol dat wordt opgesteld begint hier zo ongeveer mee. Hoe dit gaat uitwerken op contactsporten is de vraag. Met mondkapjes en handschoenen aan 1 tegen 1? Wel is het duidelijk dat we voor langere tijd op een andere manier gaan sporten als het zover is dat we weer ‘open’ mogen als sport. Golf heeft het initiatief genomen om samen met een aantal andere sporten een protocol op te stellen. Hiervoor hebben we voorbeelden gebruikt uit het buitenland van onze bevriende golforganisaties. Deze week gaan we dit inleveren bij het ministerie van Economische Zaken.
  Kaartje van de NGF aan alle golfclubs.

 

01-04-2020 Informatie NGF: Golfbanen in ieder geval gesloten tot en met 28 april
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben op 31 maart een verlenging bekendgemaakt van de coronamaatregelen die in eerste instantie golden tot en met 6 april. Horeca, scholen, kinderdagverblijven en ook sportclubs moeten in elk geval nog tot en met 28 april gesloten blijven (scholen tot en met de meivakantie). De verlenging heeft als doel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen. Tot en met 28 april moeten mensen ook nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Ook moet iedereen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken. Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 april worden verlengd. De verlenging van de beperkende maatregelen tot en met 28 april hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor de golfsport, maar worden gesteund door de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn erop gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen en om zo de druk op de zorg te verlichten. Bekijk hier verdere informatie:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/het-coronavirus-en-golf-in-nederland / https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland

Informatie NGF 31-03-2020
Van diverse golfbanen krijgen we de vraag of we lijdzaam afwachten of ook bezig zijn met het weer open krijgen van de golfbanen. Dat laatste is zeker het geval. Wij realiseren ons, en u ook, dat we als golf hier geen kans hebben. Daarom beraden wij ons samen met andere buitensporten, vooral achter de schermen, over de (on)mogelijkheden van verantwoord en veilig gefaseerd opengaan en hiermee, zodra de tijd hier rijp voor is, naar de overheid te gaan. De ontwikkeling van het aantal besmettingen/sterfgevallen is hierin cruciaal.
Informatie van de NGF 30-03-2020
Aan de NGF-Leden en golfbanen

Beste mensen,

Allereerst hopen wij dat jullie en jullie naasten gezond zijn en dat blijven. Tevens willen wij laten weten dat wij zeer meeleven met de enorme gevolgen die deze crisis voor golfbanen en golfclubs hebben. Wij zijn ons er zeer van bewust dat er al enorme schade is en er nog (veel) meer gaat komen. Daarom heeft de ‘exploitatie van golfbanen’ ook onze allerhoogste prioriteit en proberen wij te helpen waar dat kan. Met velen van jullie hebben wij regelmatig contact.

Wij realiseren ons ook dat jullie het meest gebaat zijn bij het zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) kunnen openen van jullie golfbaan. Een groot aantal leden heeft ons in de afgelopen twee weken met klem gevraagd om bij de overheid een uitzondering voor golfbanen te bedingen, omdat wij anders zijn dan andere sporten. Wij kennen en snappen ook de genoemde verschillen tussen golf en andere sporten en die onderschrijven wij voor een groot deel. Vanuit de gesprekken over de exploitatie die wij de afgelopen weken met talloze leden hebben gehad, begrijpen wij deze vraag.

Het is echter ook lastig om, bij een stijging van het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in combinatie met de oproep van de overheid aan alle Nederlanders om thuis te blijven, tegelijkertijd te vragen om een gecontroleerde openstelling van golfbanen. Die vraag kunnen wij als branche redelijkerwijs alleen maar stellen als de trend van besmettingen en sterfgevallen ten positieve verandert. Jullie kunnen ervan uitgaan dat wij dat op een dergelijk moment ook direct doen.

Aanstaande dinsdag zal het kabinet Nederland laten weten wat de maatregelen voor na 6 april zijn. Gezien de ontwikkeling van het aantal patiënten en dodelijke slachtoffers, moeten wij er met elkaar ernstig rekening mee houden dat de bestaande maatregelen voor minimaal een aantal weken verlengd worden, zo niet langer. Dat de situatie voor golfbanen en golfclubs dan alleen maar slechter wordt is evident. Wij komen in de loop van de week dan ook bij jullie terug als er meer duidelijkheid is.

Nogmaals willen wij jullie laten weten dat wij meedenken, meewerken en meeleven, en wensen wij iedereen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groet,

Dirk-Jan Vink (NVG)
Eric Kruyning (PGA Holland)
Jannes Landkroon (NGA)
Caroline Huyskes (NGF)

Mede namens onze besturen.

————————————————————————————————–

 

De golfbaan is in elk geval tot en met 6 april gesloten conform het landelijke gebod hiertoe. De NGF geeft de indruk dat er wellicht na 6 april aangepaste afspraken komen voor (bepaalde) sportaccommodaties. Wij houden jullie via deze site op de hoogte. Zie ook de links hieronder.
Bestuur GC Westerwolde
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
De Voorjaarscompetitie is door de NGF afgelast! 

__________________________________________________________________________

Golfclub Westerwolde
Laan van Westerwolde 8
9451 ZA  Vlagtwedde

Bij Golfclub Westerwolde bent u natuurlijk ook van harte welkom als lid van een andere golfclub of als vrije golfer. U kunt hiervoor een Greenfee kopen in het restaurant Roegh.  Hier kunt u tevens muntjes kopen voor de ballenautomaat  op de drivingrange.

In 2020 is het op alle woensdagen ook toegestaan om te spelen zonder dat u in het bezit bent van het GVB, de andere dagen moet u wel in het bezit  zijn van een GVB wanneer u een greenfee wilt kopen.

Wij vragen van een ieder dat men zich houdt aan de etiquetteregels en dat u het Greenfee bewijs duidelijk zichtbaar aan uw golftas hangt. De spelers op de woensdagen zonder het GVB moeten wel spelen met een eigen golftas met clubs. Tasjes met clubs zijn eventueel te huur bij de receptie van Parc Emslandermeer.

Bijboek arrangement. Huurt u een bungalow via www.emslandermeer.nl en wilt u golfen?  Dat kan bij Golfclub Westerwolde. Hiervoor is een speciaal ‘bijboek arrangement’ beschikbaar:
3 dagen golfen binnen 1 week voor € 75,-
6 dagen golfen binnen 1 week voor € 145,-

Deze arrangementen kunt u tegelijkertijd bij uw reservering bijboeken.

Als u verdere informatie wilt over Golfclub Westerwolde, dan kunt u deze verkrijgen via info@gcwesterwolde.nl of via 06-18 84 43 30 en 06-123 54 123.

Voor de prijzen van een greenfee kijk op het tabblad ‘Gasten en lidmaatschap / Greenfee’.

Wij wensen u veel speelplezier!
GC Westerwolde